Personlige pronomener + “to be”: 3 Fyll inn ord

Personlige pronomener + “to be”: 3 Fyll inn ord

Skriv inn ordene som mangler i sangteksten. Du kan klikke på lydknappen og lytte til sangen.

Personlige pronomener + “to be”: 3 Fyll inn ord