Yy: 8 Les ord – side 4 av 5

Yy: 8 Les ord – side 4 av 5

Les ordene. Det første ordet ser du bilde av. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

Bildet forestiller et røntgenbilde av nyrene med urinlederne. Bak skimter vi ryggraden. Illustrasjon.

nyrer

syre

nyser

synål