Uu: 8 Les ord – side 5 av 5

Uu: 8 Les ord – side 5 av 5

Les ordene. Det første ordet ser du bilde av. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

To barn leker. Gutten snurrer rundt, så sekken hopper opp og ned. Barnetegning.

snurrer

rund

under

surre