Uu: 8 Les ord – side 2 av 5

Uu: 8 Les ord – side 2 av 5

Les ordene. Det første ordet ser du bilde av. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

En oransje fisk med skarpe ryggfinner. Barnetegning.

uer

lue

lus

mur