Tt: 8 Les ord – side 1 av 5

Tt: 8 Les ord – side 1 av 5

Les ordene. Det første ordet ser du bilde av. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

En kjempediger sau med tre mennesker foran. Sauen er tre ganger så høy som folkene. Barnetegning.

stor

står

tror

sted