Tt: 4 Finn bokstav

Klikk på alle bokstavene som viser lyden /t/. Si /t/ for hvert klikk.

Tt: 4 Finn bokstav