Rr: 12 Les tekst – side 12 av 12

Rr: 12 Les tekst – side 12 av 12

Les teksten flere ganger. Du kan klikke på lydknappen og lese sammen med stemmen.

En kvinne sitter ved en salgsbod. En romersk soldat og en kvinne står rett ved. Barnetegning.

Mor romer selger mel.
Mor romer selger ris.
Mor romer melder:
Mer ris!
Mor romer melder:
Mer mel!
Mor romer smiler.