Rr: 12 Les tekst – side 5 av 12

Rr: 12 Les tekst – side 5 av 12

Les teksten flere ganger. Du kan klikke på lydknappen og lese sammen med stemmen.

Ei dame med store briller. Barnetegning.

Mor roser Siri.

Iris roser Siri.

Mormor roser Siri.