Pp: 4 Finn bokstav

Klikk på alle bokstavene som viser lyden /p/ som i pil. Si /p/ for hvert klikk.

Pp: 4 Finn bokstav