Oo: 8 Les ord – side 4 av 5

Oo: 8 Les ord – side 4 av 5

Les ordene. Det første ordet ser du bilde av. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

To sylinderformede, røde siloer til lagring av korn eller silofôr - som er gress til husdyra. Barnetegning.

silo

ose

solo

los