Oo: 4 Finn bokstav

Klikk på alle bokstavene som viser lyden /o/. Si /o/ for hvert klikk.

Oo: 4 Finn bokstav