Øø: 12 Les tekst – side 5 av 7

Øø: 12 Les tekst – side 5 av 7

Les teksten flere ganger. Du kan klikke på lydknappen og lese sammen med stemmen.

Far rekker Are en mynt som Are er i ferd med å ta imot. Barnetegning.

Og nå får Are lønn.
Lønna er fra far.

Nå løsner Ares smil.