Øø: 12 Les tekst – side 1 av 7

Øø: 12 Les tekst – side 1 av 7

Les teksten flere ganger. Du kan klikke på lydknappen og lese sammen med stemmen.

Far, Are og mor leier hverandre og smiler. Far er mørk i huden, Are er lysere brun, og mor er hvit. Barnetegning.

Are er Remys sønn.
Og Are er Annys sønn.