Øø: 8 Les ord – side 1 av 5

Øø: 8 Les ord – side 1 av 5

Les ordene. Det første ordet ser du bilde av. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

Et papphus med ei ku foran. En pil peker mot mønet, som er spissen der de to delene av taket møtes. Lagd av barn.

møne

føne

rør

øre