Øø: 8 Les ord – side 4 av 5

Øø: 8 Les ord – side 4 av 5

Les ordene. Det første ordet ser du bilde av. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

To barn klapper et føll. Fjell i bakgrunnen. Barnetegning.

føll

løsne

d

sønn