Øø: 8 Les ord – side 3 av 5

Øø: 8 Les ord – side 3 av 5

Les ordene. Det første ordet ser du bilde av. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

Et helt granateple og en båt der vi ser de røde frøene. Illustrasjon.

frø

søle

føle

snøre