Øø: 8 Les ord – side 2 av 5

Øø: 8 Les ord – side 2 av 5

Les ordene. Det første ordet ser du bilde av. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

Noen øser melk fra en svær jernkjele under ystingen av ost. Illustrasjon.

øse

sør

nøle

røre