Nn: 8 Les ord – side 2 av 5

Nn: 8 Les ord – side 2 av 5

Les ordene. Det første ordet ser du bilde av. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

En globus, som er en modell av jordkloden, med pil som peker mot toppen, som er lengst nord. Illustrasjon.

nord

mener

nese

ned