Ll: 8 Les ord – side 5 av 5

Ll: 8 Les ord – side 5 av 5

Les ordene. Det første ordet ser du bilde av. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

Ei grå sild. Barnetegning.

sild

selge

lisse

lille