Ll: 8 Les ord – side 4 av 5

Ll: 8 Les ord – side 4 av 5

Les ordene. Det første ordet ser du bilde av. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

Ei jente peker på tre barn mens hun eller. Barnetegning.

elle

ille

lesse

selv