Ll: 8 Les ord – side 2 av 5

Ll: 8 Les ord – side 2 av 5

Les ordene. Det første ordet ser du bilde av. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

En sel ligger på et isflak i vannet. Barnetegning.

sel

sile

li

sele