Ll: 4 Finn bokstav

Klikk på alle bokstavene som viser lyden /l/. Si /l/ for hvert klikk.

Ll: 4 Finn bokstav