Kk: 10 Les rimord – side 3 av 5

Kk: 10 Les rimord – side 3 av 5

Les ordene, og legg merke til at de rimer. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

En bil med mor og to barn kjører i tjukk tåke.

tåke bråke måke ståke råke

rake ake hake kake stake brake make

fikk nikk stikk trikk blikk butikk trafikk

takk rakk lakk hakk brakk trakk stakk