Kk: 8 Les ord – side 5 av 5

Kk: 8 Les ord – side 5 av 5

Les ordene. Det første ordet ser du bilde av. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

En gutt raker kornet sammen mens en kvinne og en mann binder nek. Mannen trer neket sitt på ei stang med flere nek. Keramikkutsmykning.

neket

stikket

hullet

smykket