Jj: 12 Les tekst – side 2 av 7

Jj: 12 Les tekst – side 2 av 7

Les teksten flere ganger. Du kan klikke på lydknappen og lese sammen med stemmen.

Julie og Janne løper fra hytta med håvene hevet. De jakter på bier. Barnetegning.

Gjennom hele juli er jentene på hytta i Jondal.
De jager bier og jakter på biller.

De vil ikke hjem igjen.