Jj: 8 Les ord – side 4 av 5

Jj: 8 Les ord – side 4 av 5

Les ordene. Det første ordet ser du bilde av. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

To bjørker med hvit, svartflekkete stamme. Barnetegning.

bjørk

bjelle

bjeffe

fjell