Hh: 10 Les rimord – side 5 av 5

Hh: 10 Les rimord – side 5 av 5

Les ordene, og legg merke til at de rimer. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

En fisker sveiver opp fisken med snella. En pil peker mot snella.

snelle helle elle telle stelle selge

hun sunn munn rund hund stund lund

hyller tryller fyller tyller

ham lam tam nam stram