Hh: 10 Les rimord – side 4 av 5

Hh: 10 Les rimord – side 4 av 5

Les ordene, og legg merke til at de rimer. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

Et hestehode med en ring som markerer munnpartiet.

mule hule ule smule

heter seter leter feter muligheter

hull full tull null rull

hans sans stans lands svans