Hh: 8 Les ord – side 5 av 5

Hh: 8 Les ord – side 5 av 5

Les ordene. Det første ordet ser du bilde av. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

Ei binne (hunnbjørn) med unge i et trangt hi. Snø utenfor. Barnetegning.

hiet

hylet

hullet

heftet