Hh: 4 Finn bokstav

Klikk på alle bokstavene som viser lyden /h/. Si /h/ for hvert klikk.

Hh: 4 Finn bokstav