Gg: 12 Les tekst 2 – side 9 av 11

Gg: 12 Les tekst 2 – side 9 av 11

Les teksten flere ganger. Du kan klikke på lydknappen og lese sammen med stemmen.

Gunnar holder gebisset i hendene. Barnetegning.

Men han ønsker seg nytt gebiss.

«Jeg ønsker meg nytt gebiss!»
sier Gunnar mens han ligger på madrassen.