Gg: 12 Les tekst 1 – side 3 av 4

Gg: 12 Les tekst 1 – side 3 av 4

Les teksten flere ganger. Du kan klikke på lydknappen og lese sammen med stemmen.

To gamle gubber, Geir og Gunnar står på veien. Et skilt peker mot Gol. Barnetegning.

Geir møter Gunnar.
Han gliser og sier:
«Tage er en liten gutt.
Men Tage lager mye hygge!»