Gg: 8 Les ord – side 4 av 5

Gg: 8 Les ord – side 4 av 5

Les ordene. Det første ordet ser du bilde av. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

Gubben Gunnar står med øksa hevet, klar til å hugge en kubbe til vedskier. Barnetegning.

hugge

gått

begge

lugge