Gg: 8 Les ord – side 3 av 5

Gg: 8 Les ord – side 3 av 5

Les ordene. Det første ordet ser du bilde av. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

En gammel mann, eller gubbe, sitter på ei tue. Bemalt figur av tre og papp.

gubbe

legge

gammel

grunn