Ff: 12 Les tekst – side 1 av 7

Ff: 12 Les tekst – side 1 av 7

Les teksten flere ganger. Du kan klikke på lydknappen og lese sammen med stemmen.

Far står med hevet øks og skal hugge ned ei lita furu. Barnetegning.

Far finner ei fin furu.
Far er en lur mann.
Far feller furua.
Furua faller.