Ff: 8 Les ord – side 1 av 5

Ff: 8 Les ord – side 1 av 5

Les ordene. Det første ordet ser du bilde av. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

Et furutre med stor, åpen krone. Barnetegning.

furu

fire

fra

flere