Ff: 8 Les ord – side 5 av 5

Ff: 8 Les ord – side 5 av 5

Les ordene. Det første ordet ser du bilde av. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

En rev er fanget i et bur med greiner over. Barnetegning.

felle

fram

fem

finne