Ff: 8 Les ord – side 3 av 5

Ff: 8 Les ord – side 3 av 5

Les ordene. Det første ordet ser du bilde av. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

En folunge hopper. Barnetegning.

fole

fil

flire

fiolin