Ff: 3 Velg riktig bilde

Ff: 3 Velg riktig bilde

Velg bildene som har lyden /f/ i ordet. Du kan klikke på lydknappen for å høre ordene.

Ff: 3 Velg riktig bilde