Ee: 12 Les tekst – side 1 av 2

Ee: 12 Les tekst – side 1 av 2

Les teksten flere ganger. Du kan klikke på lydknappen og lese sammen med stemmen.

En esende deig, et spillkort kalt ruter ess og en skallet mann som peker på issen sin, som er toppen av hodeskallen. Barnetegninger.

Se ess!

Se isse!

Si ese! Ese.

Si ess! Ess.