Ee: 8 Les ord – side 4 av 5

Ee: 8 Les ord – side 4 av 5

Les ordene. Det første ordet ser du bilde av. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

Et ruter ess spillkort med Bokstaven A, som betyr ess, og røde rombeformer. Barnetegning.

ess

ise

ese

isse