Ee: 4 Finn bokstav

Klikk på alle bokstavene som viser lyden /e/. Si /e/ for hvert klikk.

Ee: 4 Finn bokstav