Dd: 12 Les tekst 2 – side 7 av 7

Dd: 12 Les tekst 2 – side 7 av 7

Les teksten flere ganger. Du kan klikke på lydknappen og lese sammen med stemmen.

Dsag gir mor en pokal og diplom. Baarnetegning.

«Sånne damer bør få
heder og ære og diplom!
I dag døper jeg deg
Ridder Dytte-dame!»