Dd: 12 Les tekst 2 – side 2 av 7

Dd: 12 Les tekst 2 – side 2 av 7

Les teksten flere ganger. Du kan klikke på lydknappen og lese sammen med stemmen.

Dag står ved dammen. Snakkeboblen sier Oi! En due ligger med hodet ned i dammen. Barnetegning.

En dag datt en due ned i dammen.
Dammen er bare dyp ett sted.
Duen datt ned der.
Hodet dukket ned i dypet. Duen døde nesten.
Men Dag så at duen dykket. Dag reddet duen.
Duen døde ikke. Den led ikke mye.
Men den kunne ha dødd.