Dd: 10 Les rimord – side 3 av 5

Dd: 10 Les rimord – side 3 av 5

Les ordene, og legg merke til at de rimer. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

Ei rekke med gardister driller med geværene og fører dem med bajonetten ned like etter hverandre.

geledd redd ledd pledd gredd tredd

rodde bodde glodde grodde trodde

redde kledde gredde tredde bredde

ditt litt dritt mitt sitt blitt fritt bitt