Dd: 8 Les ord – side 5 av 5

Dd: 8 Les ord – side 5 av 5

Les ordene. Det første ordet ser du bilde av. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

En fugl som heter tornskate med mat i nebbet står på redekanten mens tre gapende unger strekker seg for å få mat. Tegning.

redet

dypet

rådet

dyret