Dd: 8 Les ord – side 4 av 5

Dd: 8 Les ord – side 4 av 5

Les ordene. Det første ordet ser du bilde av. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

En gardist i paradeuniform snurrer geværet fort rundt, så det ser ut som tre geværer. En står med geværet i giv akt. Barnetegning.

driller

drømmer

drypper

dressen