Dd: 8 Les ord – side 3 av 5

Dd: 8 Les ord – side 3 av 5

Les ordene. Det første ordet ser du bilde av. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

En dromedar med pukkel på ryggen står ute i en ørken. Barnetegning.

dromedar

dans

dusk

damp