Bb: 10 Les rimord – side 5 av 5

Bb: 10 Les rimord – side 5 av 5

Les ordene, og legg merke til at de rimer. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

En gammel kone feier med sopelime på venstre side. På høyre side neier hun for en bukkende hund.

feie neie bleie breie leie

bein rein sein stein

brei lei fei hei sei

beit feit leit teit heit