Bb: 10 Les rimord – side 2 av 5

Bb: 10 Les rimord – side 2 av 5

Les ordene, og legg merke til at de rimer. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

Det er flere veier med hus og kirke tett i tett.

by bry bly sy fly ly ny

bor bror mor ror nord

bet let het fet et!

blåse måse låse Åse